Hái hoa súng. Ảnh: Võ Việt

Cập nhật lúc 01:21, Thứ Năm, 08/09/2022 (GMT+7)
Hái hoa súng. Ảnh: Võ Việt
Hái hoa súng. Ảnh: Võ Việt

 

,