269
5499
Quốc tế
/tintuc/quocte/
5496
Tin tức
tintuc
/tintuc/
Cả thế giới đang khát nhiên liệu. Những nước nắm giữ nguồn dầu mỏ lớn cũng rất hiểu điều đó. Khi nhiều quốc gia đang bị thử thách với mùa đông khắc nghiệt như hiện nay, “giới có dầu” lại thể hiện uy lực của mình.
.
.