Đơn Dương tiêm phòng trên 80% gia súc, gia cầm

VŨ VĂN 00:41, 03/02/2023

Huyện Đơn Dương vừa thông qua kế hoạch tiêm phòng trên 80% tổng đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm trên địa bàn năm 2023. 

Cụ thể, huyện Đơn Dương triển khai tiêm phòng đợt 1 từ tháng 4 đến tháng 6/2023; đợt 2 từ tháng 9 đến tháng 11/2023. 

Tương ứng với nhu cầu tiêm phòng các loại vắc xin gồm: 30.000 liều lở mồm long móng trâu, bò; 30.000 liều tụ huyết trùng trâu, bò; 19.000 liều viêm da nổi cục trâu, bò; 970 liều dại chó, mèo. 

Bên cạnh đó, huyện Đơn Dương còn tổ chức phun 500 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng 4 đợt trong năm 2023. Các đối tượng được hỗ trợ phun hóa chất tiêu độc, khử trùng gồm: hộ chăn nuôi trong vùng dịch, vùng có nguy cơ cao; hộ chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị bệnh, chết, tiêu hủy; xã, thị trấn, đơn vị liên quan tổ chức các đợt vệ sinh, khử trùng, tiêu độc theo kế hoạch hàng năm và đột xuất...