Lạc Dương: Giao khoán quản lý, bảo vệ rừng trên 107.000 ha

T.HƯƠNG 00:41, 03/02/2023

Là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao, đạt 83%, huyện Lạc Dương tiếp tục duy trì hiệu quả công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các hộ dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo. Do đó, công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp phát hiện được đối tượng vi phạm chiếm tỷ lệ cao, các vụ vi phạm nhanh chóng được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các vụ vi phạm gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng trên địa bàn huyện. 

Trong năm 2022, trên địa bàn huyện xảy ra 41 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 18 vụ so với cùng kỳ; diện tích rừng thiệt hại 4,8 ha, giảm 0,58 ha so với cùng kỳ; lâm sản thiệt hại 345,5 m3, giảm 136,5 m3 so với cùng kỳ; số vụ xác định được đối tượng là 36 vụ, chiếm tỷ lệ 87,8%.

Hiện nay, tổng diện tích rừng giao khoán quản lý hơn 107.000 ha cho 3.181 hộ dân và 13 đơn vị tập thể. Đồng thời, thực hiện thí điểm việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho lực lượng dự bị động viên tại địa bàn xã Đạ Sar và bước đầu đã đem lại kết quả tích cực.