269
10570
Tòa soạn - Bạn đọc
/toasoan-bandoc/
null
Cập nhật 09:07, 22/05/2018 (GMT+7)
Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và những vấn đề cần quan tâm
Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là dự án luật khó, phức tạp, trong đó có nội dung lớn về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, thời hạn sử dụng đất. Rất nhiều ý kiến góp ý xây dựng nhằm hướng đến xây dựng mô hình chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thu hút đầu tư, đảm bảo các vấn đề về môi trường, an sinh xã hội.
.
.
.