Lập barie bảo vệ đường, nhiều ý kiến trái chiều
06:45 | 16/05/2022
Việc lập barie để bảo vệ đường do người dân đóng góp một phần kinh phí ở một số khu dân cư, khu vực vùng nông thôn mặc dù được xem là giải pháp bảo vệ đường...
.