Thể lệ Cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt"
Cập nhật lúc 14:35, Chủ Nhật, 14/07/2013 (GMT+7)

Thiết thực lập thành tích Chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) và hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua yêu nước của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại buổi giao lưu, gặp mặt 65 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008-2013. Ban Tổ chức Cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt" xin thông báo "Thể lệ cuộc thi" với các nội dung sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

Thông qua Cuộc thi viết về chủ đề "Gương người tốt, việc tốt" góp phần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng con người, xã hội hiện nay.

Nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Nội dung

Bài dự thi có nội dung phát hiện, phản ánh những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc có những việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng tôn vinh; những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là nêu cao vai trò đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay"; những tấm gương sáng trong phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, sản xuất, công tác trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh... Đặc biệt, là các nhân tố vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, công tác.

III. Thể loại: Báo viết (phóng sự, bài phản ánh, ký chân dung...)

IV. Điều kiện dự thi

- Bài viết ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, phản ảnh người thật, việc thật, điển hình mới, nhân tố mới (không hư cấu) hiện đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Mỗi bài dự thi không quá 2.000 chữ (khuyến khích tác phẩm có ảnh minh họa kèm theo). Tác phẩm dự thi in một mặt trên giấy A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, ghi rõ bút danh, tên thật, email, địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

- Bài tham gia dự thi là những tác phẩm chưa tham gia tại các cuộc thi khác và đã được đăng tải hoặc chưa đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/7/2013 - 30/11/2013.

V. Đối tượng dự thi

Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đang lao động, công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều có quyền tham gia dự thi.

VI. Thời gian, nơi nhận tác phẩm

1. Thời gian tham gia cuộc thi

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày phát động đến ngày 30/11/2013 (tính theo dấu bưu điện).

2. Nơi nhận tác phẩm dự thi

 - Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng, số 8 đường 3/4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Email: btdkt@lamdong.gov.vn hoặc banthiduakhenthuong@yahoo.com.vn

Lưu ý: Trên phong bì ghi rõ "Tác  phẩm dự thi viết về "Gương người tốt, việc tốt tỉnh Lâm Đồng"

VII. Cơ cấu giải thưởng

- 1 giải Nhất: 5.000.000 đồng
- 2 giải Nhì: 3.000.000đ/giải;
- 3 giải Ba: 2.000.000đ/giải;
- 10 giải Khuyến khích: 1.000.000đ/giải.

- Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đang lao động, công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt" tỉnh Lâm Đồng năm 2013 để cuộc thi thành công tốt đẹp.
 

,