Quy định mức thu tiền về cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)
Sở TN&MT Lâm Đồng vừa cho biết, bắt đầu từ tháng 9/2017, quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có giá trị từ 0,1 - 2%, đó là nội dung tại Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017. Cụ thể, chủ giấy phép bao gồm: Khai thác nước mặt để phục vụ các mục đích như phát điện, phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi. Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên. 
 
Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cụ thể là: Dùng cho sản xuất thủy điện mức thu 1%; Dùng cho kinh doanh, dịch vụ mức thu 2%; Dùng cho sản xuất phi nông nghiệp, trừ nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi mức thu 1,5%. Khai thác nước dưới đất dùng cho tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác; khai thác nước mặt, nước dưới đất để làm mát máy, thiết bị, tạo hơi thì mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 0,2%.
 
Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với khai thác nước dưới đất dùng cho nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc là 0,1%.
 
M.ÐẠO
,
.