Ðể đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2017
Cập nhật lúc 09:03, Thứ Tư, 06/12/2017 (GMT+7)
Hiện nay, tổng số người đã được cấp thẻ BHYT đang còn giá trị sử dụng là 1.004.410 người (chiếm 77,33%) dân số của tỉnh. “Dựa trên kết quả đạt được trong 11 tháng của năm 2017 thì chúng ta cần tích cực tuyên truyền, vận động mới hơn 6.000 người tham gia BHYT trong tháng 12 để đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao về tỉ lệ bao phủ BHYT năm 2017 là 77,8% dân số” - bà Bùi Thị Nga Giang - Phó Giám đốc BHXH Lâm Ðồng cho biết.
 
Ngành BHXH tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hàng tháng. Ảnh: D.Hiền
Ngành BHXH tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hàng tháng. Ảnh: D.Hiền

Trên 70% hội viên phụ nữ tham gia BHYT 
Từ mô hình vận động hội viên phụ nữ tham gia BHYT, hiện toàn tỉnh đã có 51 cơ sở Hội xây dựng mô hình tiết kiệm mua BHYT; có 72 đại lý BHYT do Hội LHPN quản lý, qua đó, đã vận động được 32.462 phụ nữ tham gia BHYT. Trong năm 2017, Hội LHPN các cấp đã phối hợp với Cơ quan BHXH tổ chức 6 đợt đối thoại chính sách BHXH, BHYT thu hút 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ các địa phương trong tỉnh tham gia, nhờ vậy, hội viên có đầy đủ thông tin để tham gia BHYT tự nguyện hộ gia đình. Đến nay, tỉ lệ hội viên phụ nữ toàn tỉnh tham gia BHYT đạt trên 70%.
DH
Theo cơ quan BHXH tỉnh, tổng số người tham gia BHXH, BHYT đến hết tháng 11 ước tính là 1.005.902 người (đạt 99,32% kế hoạch được giao); so với tháng trước tăng 0,72% với 7.227 người mới tham gia; so với cùng kỳ năm 2016 tăng 11,51% với 103.900 người. 
 
Trong đó: Số người đồng thời tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 82.268 người, giảm 122 người so với tháng trước. Trong số người tham gia BHXH có 69.933 người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); tham gia BHXH tự nguyện có 1.492 người. Tham gia BHYT có 1.004.410 người (bao gồm cả thân nhân quân đội tham gia BHYT), tăng 7.222 người so với tháng trước. Tỉ lệ bao phủ BHYT là 77,33% dân số của tỉnh (dự kiến dân số của tỉnh năm 2017 là 1.298.900 người).
 
Số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN từ đầu năm 2017 đến 15/11/2017 là 1.735.943 triệu đồng (đạt 90,9% kế hoạch năm được giao). Trong đó: Thu BHXH bắt buộc 961.756 triệu đồng (đạt  93,89% kế hoạch năm); thu BHXH tự nguyện 9.756 triệu đồng (đạt  63,6% kế hoạch năm); thu BHTN 65.988 triệu đồng (đạt  93,41% kế hoạch năm); thu BHYT 698.443 triệu đồng (đạt 86,83% kế hoạch năm).
 
Dự kiến đến hết tháng 11/2017, số tiền thu lũy kế được 1.781 tỷ đồng (đạt 93% kế hoạch thu năm 2017); so với cùng kỳ năm 2016 dự kiến số tiền thu tăng 25,6% với 362 tỷ đồng.
 
Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT tính đến ngày 15/11/2017 là 141.587 triệu đồng (bằng 7,39% kế hoạch thu được giao trong năm). Trong đó: nợ BHXH 78.072 triệu đồng; nợ BHTN 3.709 triệu đồng; nợ BHYT 59.806 triệu đồng (trong đó ngân sách nhà nước nợ 50.773 triệu đồng).
 
Tổng số sổ BHXH cấp cho người lao động tham gia BHXH từ đầu năm đến nay là 26.524 sổ. Trong đó: sổ BHXH cấp mới là 8.327 sổ; sổ BHXH cấp lại (do mất, hỏng, đổi sổ BHXH, thay đổi thông tin trong sổ BHXH) là 18.197 sổ. Hiện nay, tổng số lao động đang tham gia BHXH được cấp sổ BHXH đạt 99,8%. Sổ BHXH từ đầu năm đến nay đã chốt 12.994 sổ BHXH. Thực hiện việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động tính đến nay là  48.402 sổ, đạt tỷ lệ 59% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao. 
 
Số thẻ BHYT đã cấp từ đầu năm đến nay là 711.668 thẻ. Trong đó: thẻ BHYT cấp mới là 639.527 thẻ; thẻ BHYT cấp lại (do mất, do thay đổi nơi khám chữa bệnh, quyền lợi...) là 72.141 thẻ. 
 
Qua thống kê, tổng số tiền chi giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN từ đầu năm đến tháng 11/2017 là 1.915.165,3 triệu đồng (bao gồm cả chi khám chữa bệnh BHYT đa tuyến đi ngoài tỉnh). Trong đó: ngân sách nhà nước đảm bảo chi là 256.876,4 triệu đồng; Quỹ BHXH (bao gồm cả chi BHXH tự nguyện) đã chi 879.410,8 triệu đồng; chi trợ cấp BHTN 42.329,1 triệu đồng. Chi khám chữa bệnh BHYT trong tháng 11 là 48.073 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đã chi là 731.549 triệu đồng.
 
Tổng số người, lượt người được giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN thực hiện trong tháng là 5.854 người và lượt người. Trong đó: số người hưởng BHXH hàng tháng 194 người; số lượt người hưởng trợ cấp một lần 718 người; số người và lượt người được giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là 1.891 lượt người, (ốm đau 1.312 lượt người; thai sản 419 người; nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 160 lượt người). Tiếp nhận, kiểm tra và lập danh sách chi trả trợ cấp BHTN trong tháng 11/2017 cho 2.051 người (trong đó phát sinh tăng mới trong tháng 544 người và giảm 503 người). Hiện nay, tổng số đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trên địa bàn tỉnh là 23.926 người (chi trả qua tài khoản cá nhân ATM là 7.580 người).
 
Tổng số lượt người khám chữa bệnh trong tháng 11 là 179.132 lượt người với số tiền là 48.073 triệu đồng. Trong đó: khám chữa bệnh ngoại trú tại tỉnh là 168.082 lượt người với chi phí là 22.614 triệu đồng; khám chữa bệnh nội trú tại tỉnh là 11.050 lượt người với chi phí  là 25.459 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm đến tháng 11/2017 có 2.001.529 lượt người khám chữa bệnh với số tiền là 731.549 triệu đồng (bao gồm cả chi khám chữa bệnh BHYT đa tuyến đi ngoài tỉnh). 
 
Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với tổng số hồ sơ tiếp nhận trong tháng 11/năm 2017 là 11.023 hồ sơ, trong đó nhận qua dịch vụ Bưu điện là 5.387 hồ sơ và giao dịch điện tử là 3.244 hồ sơ. Hồ sơ đã giải quyết trả kết quả đúng hạn trong tháng 11 là 11.092 hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ đã nhận từ tháng trước chuyển qua giải quyết là 1.849 hồ sơ), trong đó trả kết quả qua dịch vụ bưu điện là 6.736 hồ sơ; hồ sơ đã nhận đang xem xét giải quyết trong kỳ hạn là 1.780 hồ sơ; trong tháng 11 không có hồ sơ trả kết quả quá hạn. 
 
AN NHIÊN
,
.