Tiến độ của tiểu dự án thoát nước ở Ðà Lạt vẫn còn chậm
Cập nhật lúc 09:14, Thứ Hai, 04/12/2017 (GMT+7)
Đây là đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên ngày 28/11 sau khi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt. “Thời gian còn lại của Dự án còn rất ít, khối lượng công việc còn lại của Dự án, đặc biệt là tiểu dự án thoát nước còn nhiều hạng mục khó khăn, phức tạp”, ông Yên nhận xét. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng, các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Đà Lạt chủ động triển khai các nội dung nhiệm vụ liên quan thuộc trách nhiệm và thẩm quyền và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc, khó khăn, đề xuất phương án xử lý để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. 
 
Với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng, khẩn trương rà soát khối lượng các hạng mục; chủ động xử lý tình huống phát sinh; đôn đốc nhà thầu... Đối với UBND thành phố Đà Lạt, phối hợp Sở Xây dựng, chủ đầu tư trong công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin; kiên quyết xử lý công trình ảnh hưởng đến Dự án... Các Sở Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,... tích cực chủ trì, phối hợp để cùng đẩy nhanh tiến độ của Dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới.   
 
M.ÐẠO
,
.