Quy định mới tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017, quy định bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở tính thuế tài nguyên và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
 
Theo đó, từ ngày 1/1/2018, các loại khoáng sản kim loại (vàng, thiếc, wolfram, bauxit), khoáng sản không kim loại (đá - sỏi, cát, đá granite, sét chịu lửa, cao lanh) và nước thiên nhiên; các sản phẩm từ rừng tự nhiên (gỗ từ nhóm I đến nhóm VIII và gỗ cành - ngọn - gốc - rễ) có giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi mới.
 
Quyết định 48 cũng quy định một số văn bản hết hiệu lực trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. Đó là Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 1/2/2016 của UBND tỉnh quy định về bảng giá tối thiểu và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh về việc quy định giá các loại gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
PLH
,
.