Đà Lạt: Nhiều dự án thuê đất rừng triển khai chậm
Cập nhật lúc 09:22, Thứ Sáu, 09/03/2018 (GMT+7)
Trên địa bàn Đà Lạt hiện có 93 doanh nghiệp thuê đất rừng để triển khai dự án với tổng diện tích 3.344,5 ha, trong đó đất rừng phòng hộ 3.157,65 ha, còn lại là đất rừng sản xuất 186,8 ha. 
 
Nhiều nhất trong số doanh nghiệp thuê đất rừng trên là các dự án du lịch sinh thái với tổng cộng 61 doanh nghiệp, tổng diện tích được thuê gần 2.437 ha. Số còn lại là các doanh nghiệp thuê đất trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái với 4 dự án, tổng diện tích trên 245 ha; thuê đất rừng làm nông lâm kết hợp với 5 dự án, 334 ha; nuôi cá nước lạnh với 2 doanh nghiệp, gần 9 ha; 21 doanh nghiệp còn lại có nhiều mục đích khác nhau với trên 319 ha.
 
Theo ngành chức năng thành phố, hầu hết các doanh nghiệp với các dự án đầu tư đã có quyết định thuê đất thuê rừng trên đều triển khai chậm tiến độ. Nguyên do chủ yếu là việc tiến hành  thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để xây các hạng mục bị chậm do đây là đất rừng phòng hộ cảnh quan; cùng đó không ít doanh nghiệp đứng ra thuê đất thuê rừng nhưng không đủ năng lực tài chính để triển khai dự án như đã cam kết.
 
Với các doanh nghiệp thuê đất trồng rừng, tổng số diện tích rừng đã trồng đến nay trên 194 ha, nhưng trong số diện tích rừng đã trồng này chỉ có khoảng trên 135 ha đủ mật độ để phát triển thành rừng, số diện tích còn lại do không chăm sóc thích hợp, không làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy nên không thành rừng được.
 
Điều đáng nói, bên cạnh những doanh nghiệp khi thuê đất, thuê rừng đã làm khá tốt công tác bảo vệ rừng tốt, vẫn còn không ít doanh nghiệp buông lỏng quản lý bảo vệ rừng trên diện tích đã được thuê. Với những trường hợp này, thành phố đã kiến nghị tỉnh thu hồi dự án nhưng việc thu hồi còn chậm.
 
GIA KHÁNH
,
.