Tám năm chưa giải tỏa được một thửa đất?
Cập nhật lúc 08:53, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)
Chuyện xảy ra ngay tại thành phố Đà Lạt. Tám năm chưa giải tỏa được một thửa đất, doanh nghiệp vì thế chưa nhận được bàn giao mặt bằng, dự án chưa được triển khai và UBND thành phố Đà Lạt đã có ý kiến.
 
Câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng 8 năm, vào ngày 21/9/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000689 chấp thuận cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Song Hải Long (địa chỉ: 18/5C Trung Lang, Phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh) đầu tư xây dựng Bến xe tổng hợp tại Phường 11 (Trại Mát), thành phố Đà Lạt. Địa điểm thực hiện dự án tại Thửa số 727, Tờ bản đồ số 89 (Phường 11, thành phố Đà Lạt). Mục tiêu đầu tư được xác định là xây dựng mới Bến xe tổng hợp, nhà nghỉ lưu trú (khách sạn), khu ăn uống dịch vụ và hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ 2010 - 2012. Trong đó, từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2011, thực hiện các thủ tục về đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thiết kế cơ sở, xin phép đầu tư xây dựng và thuê đất; từ tháng 7/2011 đến tháng 12/2012, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản các hạng mục công trình.
 
Tuy nhiên, theo Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Song Hải Long, từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến nay (tháng 4/2018), đơn vị vẫn chưa nhận được bàn giao mặt bằng, chưa ký hợp đồng thuê đất do chưa giải phóng mặt bằng tại khu vực dự án. Vì vậy chưa thể triển khai các bước tiếp theo của dự án. Công ty kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành, UBND thành phố Đà Lạt sớm thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho Công ty triển khai dự án. Đến nay, theo Giấy chứng nhận đầu tư thì tiến độ dự án đã quá hạn, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng gia hạn dự án để Công ty tiếp tục triển khai thực hiện.
 
Từ kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Song Hải Long, UBND thành phố Đà Lạt đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng. Nội dung trong văn bản nêu rõ, do hiện nay dự án chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao đất cho nhà đầu tư, vì vậy dự án thực hiện không đúng tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư. Nguyên nhân “chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư là không phải lỗi của nhà đầu tư”. UBND thành phố Đà Lạt kiến nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét gia hạn tiến độ đầu tư dự án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.
 
Như chúng ta đã biết, địa điểm thực hiện dự án xây dựng Bến xe tổng hợp là tại Thửa số 727. Chỉ một thửa đất nhưng gần tám năm (2010 - 2018) vẫn “chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng” (nguyên văn ý kiến của UBND thành phố Đà Lạt). Dù với bất kỳ lý do nào thì thực tế trên vẫn khó có thể chấp nhận được, trong khi chủ trương của địa phương là “trải thảm đỏ” thu hút đầu tư!     
      
Tứ Kiên
,
.