Đà Lạt: Kiên quyết đóng cửa những cơ sở giáo dục mầm non không đủ điều kiện
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)
Phòng Giáo dục Đà Lạt cho biết, những tháng đầu năm nay đã phối hợp với UBND các phường, xã để kiểm tra, rà soát hoạt động của các nhóm trẻ trên địa bàn, kiên quyết đóng cửa những cơ sở giáo dục mầm non không đủ điều kiện hoạt động.
 
Phòng đã tham mưu với chính quyền thành phố về công tác quản lý, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động của các trường, nhóm lớp tư thục đủ điều kiện; đề xuất UBND cấp phường, xã cấp phép thành lập và hoạt động giáo dục cho tất cả các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo quy định.
 
Trong những tháng đầu năm nay, toàn thành phố có 85 nhóm trẻ đang hoạt động. Qua kiểm tra đã đình chỉ hoạt động và giải thể 25 nhóm trẻ không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời ngành chức năng đã cấp phép hoạt động mới cho 4 lớp mẫu giáo độc lập và 30 nhóm trẻ tại các phường, xã.
 
VIẾT TRỌNG
,
.