Đà Lạt: Nhiều cơ sở dạy thêm, học thêm vi phạm
Cập nhật lúc 09:08, Thứ Hai, 13/08/2018 (GMT+7)
Qua kiểm tra 45 cơ sở dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường trên địa bàn, Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Lạt cho biết đã phát hiện rất nhiều các vi phạm. 
 
Cụ thể, một số cơ sở thực hiện không đúng với nội dung đã cấp phép như số lượng học sinh quá đông so với số lượng được cấp phép, diện tích phòng học không đảm bảo theo quy định. Nhiều cơ sở không công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm các hồ sơ theo quy định như giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; thời khóa biểu dạy thêm; mức thu tiền học thêm theo quy định.
 
Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trường học có giáo viên vi phạm về dạy thêm tiến hành chấn chỉnh, khắc phục.
 
VIẾT TRỌNG
,
.