Người cai nghiện ma túy phải đóng góp 400 ngàn đồng tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện
Cập nhật lúc 11:18, Thứ Tư, 08/08/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua Nghị quyết quy định mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đóng góp chi phí trong thời gian cai nghiện đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Các học viên tại Trung tâm giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy (Tân Thanh - Lâm Hà - Lâm Đồng)
Các học viên tại Trung tâm giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy
(Tân Thanh - Lâm Hà - Lâm Đồng)
Theo đó, người nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng hoặc gia đình của người nghiện ma túy có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai nghiện, gồm: tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện là 400 ngàn đồng/người/lần chấp hành quyết định; chi phí khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm phát hiện chất ma túy, tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động là 250 ngàn đồng/người/lần chấp hành quyết định. Trường hợp cần thiết làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng (theo chỉ định của y, bác sỹ) thì phải thanh toàn chi phí phát sinh thực tế theo quy định hiện hành.
 
Nghị quyết cũng quy định miễn đóng góp chi phí khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm phát hiện chất ma túy, tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động đối với người cai nghiện ma túy thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội và người khuyết tật; giảm 50% các khoản đóng góp chi phí đối với người cai nghiện thuộc diện hộ cận nghèo; và miễn toàn bộ các khoản đóng góp chi phí đối với người cai nghiện bị nhiễm HIV/AIDS.
 
Tứ Kiên
,
.