Quy định đối tượng được vay vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH
Cập nhật lúc 08:57, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Lâm Đồng quy định các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh Lâm Đồng.
 
Theo đó, ngoài các đối tượng chính sách được vay vốn NHCSXH theo quy định, thì các đối tượng sau sẽ được vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh Lâm Đồng:
 
Là hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, bao gồm: Hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1 triệu đến 1,5 triệu đồng; hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1,3 triệu đến 1,95 triệu đồng.
 
Là hộ gia đình cư trú tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa có công trình nước sạch và công trình vệ sinh, hoặc đã có nhưng không thuộc phạm vi cấp nước sạch tập trung và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, có nhu cầu vay vốn để thực hiện chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường.
 
Những người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được bên tuyển dụng tiếp nhận chính thức đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhu cầu vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
PHẠM LÊ
,
.