Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt vừa ký Quyết định chấm dứt hoạt động của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường để sáp nhập vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở NN&PTNT Lâm Đồng.  
 
Sau khi sáp nhập, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có Phòng Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Trong tổng số 25 người làm việc ở đây thì có 5 người tiếp nhận từ Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường. 
 
Cơ cấu tổ chức mới của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng gồm 1 giám đốc và không quá 2 phó giám đốc và 5 trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ. 
 
Như vậy các văn bản sau đây của UBND tỉnh Lâm Đồng được chính thức chấm dứt hiệu lực: Quyết định 1734/QĐ-UB-TC, ngày 30/12/1996 đổi tên “Chương trình nước sinh hoạt nông thôn thành Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn”; Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND, ngày 4/8/2006 đổi tên “Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thành Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường”.
 
MẠC KHẢI
,
.