Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
Cập nhật lúc 14:51, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép; nhất là các hành vi gian lận, khai báo sản lượng khoáng sản khai thác không đúng thực tế; khai thác gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 
Văn bản cũng yêu cầu các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện tốt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt; kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp khi thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý.
 
Ngoài ra, cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương rà soát các quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt thuộc thẩm quyền để sẵn sàng tích hợp nội dung có liên quan trong quy hoạch của tỉnh ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.
 
Tứ Kiên
,
.