Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng sản xuất 10 triệu đồng/ha
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)
Đây là Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành để trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh. Đối tượng được hỗ trợ là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện khó khăn thuộc khu vực 2, 3 vùng dân tộc và miền núi, có tham gia trồng rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ trên đất rừng sản xuất được Nhà nước giao khoán đất lâm nghiệp ổn định để trồng rừng theo quy định của Chính phủ về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước tại Bản quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp nhà nước. 
 
Hộ trồng rừng trên phải cam kết các yêu cầu sau: không khai thác cây trồng trước thời gian hoặc cây chưa đạt các tiêu chuẩn quy định; chủ động trồng dặm khi có tỷ lệ cây trồng sinh trưởng không đạt yêu cầu; bồi hoàn kinh phí hỗ trợ cây giống khi nghiệm thu không đạt yêu cầu. Kinh phí hỗ trợ ưu tiên chi phí cây giống và một phần chi phí nhân công trồng rừng. Khuyến khích trồng cây bản địa có hiệu quả về kinh tế, sinh thái, môi trường, cảnh quan; áp dụng mô hình trồng rừng tập trung thuần loài cây gỗ lớn; kết hợp lồng ghép các chương trình khuyến nông, dự án để nâng cao nhận và chất lượng rừng trồng sản xuất…
 
M.ÐẠO
,
.