Đà Lạt: 380 đối tượng quản lý, giáo dục tại cộng đồng dân cư
Cập nhật lúc 08:59, Thứ Hai, 17/12/2018 (GMT+7)
Công an Đà Lạt cho biết có tổng cộng 382 đối tượng được công an các phường, xã trên địa bàn lập danh sách bàn giao cho khu dân cư, các đoàn thể quản lý, giáo dục trong cộng đồng trong năm nay.
 
Việc bàn giao các đối tượng về quản lý giáo dục tại cộng đồng dân cư này được thực hiện thông qua chương trình phối hơp giữa Công an thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể trên địa bàn theo Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.
 
Đến nay, Công an thành phố đã đưa ra khỏi diện 125 đối tượng, đang tiếp tục quản lý, giáo dục 250 đối tượng, đưa vào diện giáo dục tại phường, xã 85 đối tượng; trong đó, công an các phường, xã trực tiếp nhận, giúp đỡ, cảm hóa 31 đối tượng.
 
GIA KHÁNH
,
.