Áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại Lâm Ðồng
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Sáu, 04/01/2019 (GMT+7)
Từ ngày 1/1/2019, thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo quy định của Bộ luật Lao động. Bao gồm: tại các doanh nghiệp, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này); Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 
 
Sở LĐTB&XH tỉnh Lâm Đồng cho biết về mức lương tối thiểu vùng cụ thể như sau: Vùng I Lâm Đồng không có; Vùng II (thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc): 3.710.000 đồng/tháng; Vùng III (huyện Đức Trọng và Di Linh): 3.250.000 đồng/tháng; Vùng IV (các huyện còn lại): 2.920.000 đồng/tháng. Đối với người sử dụng lao động hoạt động trên nhiều vùng khác nhau được tính như sau: Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn đó. 
 
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Sở LĐTB&XH Lâm Đồng đề nghị phản ánh về Phòng Lao động - Tiền lương, BHXH của Sở, (tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt) hoặc qua số điện thoại: 02633 828 990 để được hướng dẫn kịp thời.
 
M.ÐẠO
,
.