Kiểm lâm bị thương được hưởng chính sách như thương binh
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)
Từ ngày 15/2/2019, kiểm lâm viên trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bị thương được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, bị hy sinh được công nhận liệt sĩ theo quy định. Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP, ngày 1/1/2019 của Chính phủ về “Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng”. Nghị định bao gồm 21 điều với 4 chương, trong đó có nội dung: Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và chế độ, chính sách đối với kiểm lâm; Nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng… 
 
Theo Nghị định, kiểm lâm viên được hưởng chế độ lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong khi thực hiện nhiệm vụ, kiểm lâm được trang bị và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ quản lý rừng, tuần tra, kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp. Riêng thủ trưởng kiểm lâm có quyền khởi tố, điều tra vụ án hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định. 
 
M.ÐẠO
,
.