Kiểm tra các điểm khoáng sản có nguy cơ khai thác trái phép
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Tư, 23/01/2019 (GMT+7)
Kế hoạch từ nay đến cuối năm 2019, lực lượng chức năng của huyện Lạc Dương tăng cường tuần tra, kiểm tra các điểm khoáng sản có nguy cơ xảy ra tình trạng khai thác trái phép trên địa bàn, qua đó ngăn chặn và xử lý kịp thời từng trường hợp vi phạm. 
 
Đó là Tiểu khu 111B (thị trấn Lạc Dương); thôn Đạ Nghịt, thôn Păng Tiêng, thôn Lán Tranh, Tiểu khu 110 (xã Lát); Tiểu khu 133, 140, 142, 143, 144 (xã Đạ Sar); Tiểu khu 94, 95, 97, 119, 120 (xã Đạ Nhim).
 
Đối với cán bộ, công chức huyện Lạc Dương tham gia hoặc bao che cho tình trạng khai thác khoáng sản sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. 
 
Riêng các tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản phải chịu sự kiểm tra hàng tháng, hàng quý của Tổ Công tác liên ngành huyện Lạc Dương.  
 
Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên trách của huyện Lạc Dương được giao cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác quản lý, bảo vệ hiệu quả tài nguyên khoáng sản ở địa phương.
 
MẠC KHẢI
,
.