Một xã có 4 đảng viên bị kỷ luật do vi phạm chính sách dân số
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Ba, 22/01/2019 (GMT+7)
Năm 2018, Đảng ủy xã Đạ Tông, huyện Đam Rông đã tiến hành kỷ luật 4 đảng viên vi phạm chính sách dân số, trong đó có 3 đảng viên sinh con thứ 4 bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và 1 đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Theo đánh giá của Đảng ủy xã Đạ Tông, khi đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, ngoài việc giảm uy tín của chính bản thân còn làm ảnh hưởng đến tổ chức Đảng, tạo nên tiền lệ xấu, tác động không nhỏ đến suy nghĩ, hành động của quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ở địa phương. 
 
Được biết, trong năm 2018, xã Đạ Tông có 229 trường hợp sinh con, trong đó 46 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, chiếm tỷ lệ 20,1%, tăng 4,1% so với năm 2017.
 
LÊ TUẤN
,
.