UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng quỹ biệt thự
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Năm, 24/01/2019 (GMT+7)
Như Báo Lâm Đồng đã phản ánh về tình trạng quản lý, sử dụng, khai thác quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt (TP ĐL) thời gian qua còn kém hiệu quả. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã có Văn bản số 256 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND TP ĐL, các cơ quan và đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, UBND TP ĐL chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan làm việc cụ thể với các tổ chức, cá nhân đang thuê biệt thự để yêu cầu nộp tiền nợ (khoảng 11 tỷ đồng); làm việc cụ thể với các tổ chức, cá nhân đã nhận bàn giao nhà nhưng chưa đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng để đôn đốc, yêu cầu triển khai đầu tư, nâng cấp; kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm hành chính báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/2/2019. Đối với các trường hợp đã được tỉnh chấp thuận đầu tư nâng cấp sửa chữa nhưng vẫn chưa triển khai, thành phố báo cáo đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý trong tháng 2/2019…
 
Cùng đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính với chức năng quản lý nhà nước của đơn vị, thực hiện các nội dung như: đánh giá tình hình quản lý, công năng sử dụng, tiêu chuẩn diện tích làm việc của các cơ quan, đơn vị đang sử dụng biệt thự; đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Quy định bảo tồn quản lý, sử dụng khai thác quỹ biệt thự thuộc sở hữu nhà nước; rà soát cụ thể các định mức, đơn giá cho thuê…
 
MINH ÐẠO
,
.