Công bố 36 văn bản hết hiệu lực toàn bộ
Cập nhật lúc 08:26, Thứ Ba, 02/04/2019 (GMT+7)
Theo danh mục vừa công bố có 36 văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Đà Lạt ban hành từ năm 2005 đến năm 2018 đã hết hiệu lực toàn bộ. 
 
Trong đó, gồm 15 Chỉ thị và 13 Nghị quyết và 8 Quyết định trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... 
 
Đáng quan tâm các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ nói trên như: Chỉ thị xây dựng văn minh đô thị, lập lại trật tự trong kinh doanh dịch vụ du lịch; tăng cường quản lý nhà nước về thủy lợi; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Hoặc Quyết định về quy trình, hồ sơ cấp quản lý, sử dụng nhãn hiệu Chứng nhận “Rau Đà Lạt”, “Hoa Đà Lạt” và cách sử dụng; các quy chế hoạt động chợ đêm, lò giết mổ tập trung. Và Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phê duyệt quyết toán thu chi ngân sách hàng năm - từ năm 2014 đến năm 2018; kế hoạch đầu tư công năm 2016…
 
MẠC KHẢI
,
.