Chấn chỉnh việc lắp đặt camera giám sát trong hoạt động khai thác khoáng sản

Cập nhật lúc 08:10, Thứ Tư, 03/07/2019 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu sở, ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về lắp đặt camera giám sát, trạm cân và lập sổ sách, chứng từ trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.
 
UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh việc lắp đặt camera giám sát trong hoạt động khai thác khoáng sản. Trong ảnh: Khai thác cát tại sông Đồng Nai
UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh việc lắp đặt camera giám sát trong hoạt động khai thác khoáng sản. Trong ảnh: Khai thác cát tại sông Đồng Nai
 
Theo đó, trong thời gian qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát, lập sổ sách chứng từ... theo đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay, các tổ chức, cá nhân vẫn chưa chấp hành nghiêm nội dung này gây khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát sản lượng khoáng sản khai thác theo đúng thực tế. Đồng thời, làm thất thu tiền thuế của Nhà nước, gây hư hỏng, xuống cấp nhiều tuyến đường giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân…
 
Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND tỉnh đề nghị đơn vị, sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện ngay các nội dung: Lắp đặt trạm cân tại vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực khai thác; lắp đặt camera giám sát tại các kho chứa để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan; định kỳ hàng tháng, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thống kê, tính toán, cập nhật số liệu trong sổ sách, tài liệu để khai báo sản lượng tính thuế tài nguyên khoáng sản;…
 
Trong thời gian đến hết ngày 30/9/2019, các tổ chức, cá nhân nào chưa thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét việc đình chỉ hoạt động, xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi giấy phép theo quy định.
 
C.PHONG
,