Quản lý chặt chẽ việc khai thác và sử dụng mặt nước hồ Ðan Kia - Suối Vàng

08:11, 29/11/2019

UBND tỉnh vừa có văn bản giao các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước hồ Đan Kia - Suối Vàng (nằm trên địa giới hành chính huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt).

UBND tỉnh vừa có văn bản giao các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước hồ Đan Kia - Suối Vàng (nằm trên địa giới hành chính huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt).
 
Rác thải nông nghiệp ở hồ Đan Kia - Suối Vàng dồn ứ khu vực bờ đập cuối năm 2018.
Rác thải nông nghiệp ở hồ Đan Kia - Suối Vàng dồn ứ khu vực bờ đập cuối năm 2018.
 
Theo đó, UBND tỉnh giao UBND TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sinh hoạt của TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương đến người dân sinh sống trong khu vực, khách du lịch và các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xung quanh, thượng nguồn hồ, dọc theo suối và nhánh suối đổ vào hồ Đan Kia - Suối Vàng. Chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường: không xả chất thải, rác thải, nước thải xuống suối, hồ; không chăn nuôi gia súc trong lưu vực hồ; không san gạt, cải tạo mặt bằng trong hành lang bảo vệ nguồn nước; không được khai thác khoáng sản trái phép... Nghiêm cấm xả chất thải, rác thải, nước thải xuống suối, hồ; san gạt, cải tạo mặt bằng (đặc biệt trong hành lang bảo vệ nguồn nước);...
 
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn và các loại rừng khác; thực hiện các chương trình phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, mở rộng thảm thực vật nhằm chống xói mòn đất, tăng cường khả năng giữ nước của đất, bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy theo quy định tại Điều 29 Luật Tài nguyên nước. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lạc Dương và TP Đà Lạt trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân đang triển khai các hoạt động du lịch thuộc lưu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng theo quy định...
 
C.PHONG