Lạc Dương: Giải tỏa nóng hơn 2,6 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép

Cập nhật lúc 06:19, Thứ Ba, 03/12/2019 (GMT+7)
Thông tin từ UBND huyện Lạc Dương cho biết, trên địa bàn huyện vẫn còn hiện tượng lén lút lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình tuần tra, kiểm tra không phát hiện được đối tượng vi phạm để lập hồ sơ xử lý. Do đó, Hạt Kiểm lâm huyện và các đơn vị chủ rừng chủ yếu thực hiện giải tỏa nóng cây trồng trên diện tích bị lấn chiếm. 
 
Kết quả trong tháng 11 đã giải tỏa 26.878 m2 đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, trong đó giải tỏa lấn chiếm mới trên diện tích Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý là 2.300 m2, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý là 24.578 m2 (lấn chiếm mới: 21.223 m2, tái lấn chiếm: 3.355 m2). Tuy nhiên, các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tuy đã được giải tỏa nhưng nhỏ lẻ, manh mún nên khó cho việc thiết kế trồng rừng sau giải tỏa.
 
UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các đơn vị chủ rừng tiến hành rà soát các diện tích lấn chiếm đất trái phép để tổ chức lực lượng giải tỏa dứt điểm.
 
HOÀNG YÊN
,