Lạc Dương thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra tỉnh

Cập nhật lúc 06:18, Thứ Hai, 09/03/2020 (GMT+7)
Ngay sau khi nhận được Kết luận 118 ngày 20/11/2019 của Thanh tra tỉnh, UBND huyện Lạc Dương có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện khắc phục những hạn chế, sai phạm đã chỉ ra trong kết luận...
 
Khởi sắc ở vùng quê nông thôn mới xã Đạ Sar
Khởi sắc ở vùng quê nông thôn mới xã Đạ Sar
 
Theo đó, UBND huyện Lạc Dương đã yêu cầu Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng; Phòng NN&PTNT tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan đến các sai phạm qua các thời kỳ được phát hiện qua thanh tra; đề xuất xử lý theo pháp luật. Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Dân tộc; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS huyện; UBND thị trấn Lạc Dương; UBND xã Đạ Sar cũng đã yêu cầu họp kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những sai phạm.
 
Về phía các cơ quan, đơn vị chủ thầu được giao làm chủ đầu tư công trình, dự án đã tổ chức họp với đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công làm rõ trách nhiệm liên quan đến các tồn tại, sai phạm qua thanh tra các công trình, dự án. 
 
Đối với lãnh đạo UBND huyện, ngày 9/12/2019, tập thể lãnh đạo UBND huyện và các cá nhân cũng đã tiến hành họp kiểm điểm rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, sai phạm; đồng thời chỉ đạo sửa chữa, khắc phục. 
 
Theo Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài, tổng số tiền đến nay đã thu hồi nộp vào tài khoản tạm của Thanh tra tỉnh theo Kết luận 118 là hơn 1,1 tỷ đồng. 
 
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra là hơn 1,1 tỷ đồng, do nghiệm thu, thanh toán các công trình không đúng thực tế thi công, trong đó Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng hơn 1 tỷ đồng; Phòng Dân tộc hơn 86 triệu đồng; Trường PT Dân tộc nội trú - THCS huyện Lạc Dương hơn 28 triệu đồng.

Trước đó, Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương trong việc thực hiện 3 chương trình với 15 dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp trong giai đoạn 2017-2018; và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với 15 công trình, dự án trên địa bàn huyện. 

Kết quả qua thanh tra cho thấy việc triển khai các chương trình, dự án bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mới, thay đổi tích cực đời sống của các hộ đồng bào trên địa bàn, số hộ nghèo giảm mạnh, vượt kế hoạch hàng năm... 
 
Chủ trương của UBND tỉnh, UBND huyện về đầu tư 15 công trình, dự án là phù hợp với tình hình KT-XH tại địa phương. Các chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, triển khai thực hiện. Cụ thể, với các dự án đầu tư đã được UBND huyện giao Trung tâm Nông nghiệp; Phòng NN&PTNT; UBND xã Đạ Sar và UBND thị trấn Lạc Dương làm chủ đầu tư đã hỗ trợ cho các hộ dân, doanh nghiệp thực hiện các mô hình: bò sinh sản; thâm canh cây cà phê (hỗ trợ phân bón), cây sầu riêng, thuốc bảo vệ thực vật, công cụ sản xuất; mô hình trồng nấm; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cây Atiso, rau, củ không hóa chất; hỗ trợ dự án ngành nghề nông thôn; tập huấn đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng... Nhờ đó đã góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân; thúc đẩy tiến độ hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới tại các xã cũng như thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện. 
 
Tuy nhiên, sau những mặt tích cực đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, sai phạm cần phải xử lý, khắc phục. Trong đó, đáng chú ý như việc triển khai họp dân, công bố thực hiện các dự án chưa chặt chẽ, các biên bản không thể hiện việc họp toàn bộ các hộ dân tham gia mà chỉ dừng lại ở một số hộ đại diện. 
 
Công tác thẩm định các dự án chưa chuyên sâu để đánh giá khả năng triển khai và tính hiệu quả của dự án. Việc lập, phê duyệt kế hoạch đầu tư của một số dự án còn chưa chặt chẽ, công tác khảo sát đánh giá từ ban đầu chưa được đầu tư, quan tâm đúng mức nên hiệu quả chưa cao, trong đó có 8/12 dự án sau khi phê duyệt không triển khai được. 
 
Việc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với 15 công trình trên địa bàn, có tới 7/15 công trình có thiết kế, dự toán ban đầu chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tế nên trong quá trình thực hiện phải xử lý phát sinh, điều chỉnh tăng, giảm một số hạng mục công trình với giá trị xây lắp tăng hơn 709 triệu đồng; giá trị xây lắp điều chỉnh giảm hơn 367 triệu đồng. Trong khi chất lượng công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán tại 11/15 công trình còn hạn chế, sai sót. Cụ thể, dự toán tính sai khối lượng; sai định mức, đơn giá một số hạng mục công trình với giá trị hơn 345 triệu đồng. Dự toán tính sai khối lượng, sai định mức, đơn giá trên đã làm tăng chi phí công trình. 
 
Cũng theo kết luận Thanh tra tỉnh, 15/15 công trình được nghiệm thu, thanh quyết toán không đúng thực tế thi công do chênh lệch khối lượng, định mức đơn giá với tổng giá trị sai phạm phát hiện qua thanh tra (chưa trừ thuế GTGT của các đơn vị) là hơn 1,2 tỷ đồng.
 
Từ những tồn tại, sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lạc Dương kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan, đơn vị chủ thầu được giao làm chủ đầu tư công trình, dự án làm rõ trách nhiệm liên quan đến các tồn tại, sai phạm qua thanh tra. 
 
THỤY TRANG
,