Di Linh được phân bổ trên 7 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững

Cập nhật lúc 04:40, Thứ Sáu, 10/07/2020 (GMT+7)
Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, huyện Di Linh được phân bổ kinh phí trên 7 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế ở các thôn đặc biệt khó khăn. 
 
Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Di Linh đã xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí trên 4,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 26 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 9 xã trên địa bàn huyện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý lọc nước và tuyến ống phân phối cho công trình nước sinh hoạt tự chảy; công trình thoát nước sinh hoạt; nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, giếng khoan và đường giao thông nông thôn. 
 
Còn lại kinh phí trên 2,5 tỷ đồng sử dụng cho các tiểu dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn (sửa chữa, duy tu đường giao thông nông thôn); hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã thuộc Chương trình 135, các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135.
 
NDONG BRỪM 
,