Hội Nông dân tỉnh: Hỗ trợ hội viên vượt khó khăn

Cập nhật lúc 04:40, Thứ Sáu, 10/07/2020 (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020. 
 
6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nông dân Lâm Đồng gặp khó khăn chung cùng cả nền kinh tế, nông sản làm ra không tìm được nguồn tiêu thụ do xuất khẩu đình trệ. Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, Hội Nông dân tỉnh đã cho trên 1.700 hội viên vay số tiền xấp xỉ 48 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Thông qua 803 tổ vay vốn và tiết kiệm của Hội, các tổ chức tín dụng cho trên 30 ngàn nông hộ vay trên 1.700 tỷ đồng phát triển sản xuất. Các hoạt động cung ứng phân bón, máy móc nông nghiệp trả chậm, dạy nghề nông nghiệp, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, thành lập các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản… tiếp tục được Hội triển khai trên toàn tỉnh. 
 
Đồng thời, Hội cũng vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động bà con đóng góp gần 19,5 tỷ đồng, hiến 2,2 ha đất, gần 5 ngàn ngày công để tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Tuy còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, tổ chức Hội và xấp xỉ 160 ngàn thành viên Hội Nông dân tỉnh tiếp tục lao động sản xuất, xây dựng nông thôn bền vững. 
 
D.Q
,