Trên 85% dân số Lâm Đồng tham gia bảo hiểm y tế

Cập nhật lúc 00:27, Thứ Hai, 13/07/2020 (GMT+7)
Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020 đã cấp 192.441 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người sử dụng trong tỉnh, trong đó cấp mới 148.378 thẻ, cấp lại 44.063 thẻ. 
 
Hiện nay, tổng số người tham gia BHYT đã được cấp thẻ đang còn giá trị sử dụng trong toàn tỉnh là 1.116.827 người. Dự kiến dân số của Lâm Đồng năm 2020 là 1.309.875 người, đối chiếu theo số người có thẻ BHYT trên, tỷ lệ tham gia BHYT của Lâm Đồng hiện nay đạt 85,26% dân số.
 
Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng cho biết, những tháng cuối năm nay ngành sẽ thực hiện nhiều giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; trong đó tập trung về BHYT học sinh, sinh viên, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình và chú ý đến người lao động trong các doanh nghiệp; củng cố, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và thu BHYT trên địa bàn toàn tỉnh.
 
VIẾT TRỌNG
,