VỤ CÓ DẤU HIỆU SAI LỆCH HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG Ở CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN DIAMON HILL

Thu hồi giấy phép xây dựng do chủ đầu tư liên tục phạm luật

Cập nhật lúc 05:30, Thứ Hai, 06/07/2020 (GMT+7)
UBND Phường 10 (TP Đà Lạt) xác nhận: Sở Xây dựng Lâm Đồng đã thu hồi giấy phép xây dựng cấp cho chủ đầu tư công trình Khách sạn Diamon Hill với nhiều điều tiếng vì liên tục để xảy ra sai phạm trong xây dựng…
 
Chủ đầu tư được cấp phép đào núi xây khách sạn
Chủ đầu tư được cấp phép đào núi xây khách sạn
 
Theo đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng, đơn vị cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư công trình Khách sạn Diamon Hill (tên gọi ghi theo giấy phép xây dựng - GPXD) tại thửa đất 330, Tờ bản đồ số 8 (Phường 10, TP Đà Lạt), đã chính thức ban hành quyết định thu hồi GPXD số 133/GPXD ngày 2/10/2019 cấp cho ông Trần Thanh Vân (SN 1955, ngụ Quận 3, TP Hồ Chí Minh, chủ đầu tư công trình Khách sạn Diamon Hill), tại địa chỉ trên. 
 
Lý do thu hồi được cho là chủ đầu tư công trình Khách sạn Diamon Hill vi phạm Luật Xây dựng năm 2014, mà cụ thể là không khắc phục việc xây dựng sai nội dung GPXD theo thời hạn đã ghi trong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6448/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2019 của UBND TP Đà Lạt. Quyết định này cũng yêu cầu trong vòng 10 ngày (kể từ ngày 25/5/2020), chủ đầu tư phải nộp lại GPXD tại Phòng Quy hoạch kiến trúc (Sở Xây dựng Lâm Đồng); đồng thời, đề nghị UBND TP Đà Lạt phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan yêu cầu ông Trần Thanh Vân và đơn vị thi công ngừng hoạt động xây dựng tại công trình, thực hiện các thủ tục liên quan. 
 
Tuy nhiên, tại biên bản cuộc họp giữa đại diện Sở Xây dựng và UBND TP Đà Lạt (ngày 19/5/2020), cho thấy chủ đầu tư đã liên tục để xảy ra sai phạm tại công trình Khách sạn Diamon Hill. UBND TP Đà Lạt cũng đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 1 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Trần Thanh Vân (Quyết định số 6448/QĐ-XPVPHC ngày 26/12/2019; Quyết định số 815/QĐ-XPVPHC ngày 28/2/2020 và Quyết định số 1514/QĐ-CCXP ngày 17/4/2020 về việc cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả để đảm bảo thi hành Quyết định 815/QĐ-XPVPHC; Quyết định 1882/QĐ-XPVPHC ngày 25/5/2020). 
 
Tại Quyết định số 6448/QĐXPVPHC đã “Yêu cầu ông Trần Thanh Vân ngưng thi công công trình, lập thủ tục đề nghị điều chỉnh GPXD theo quy định. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp GPXD hoặc sau khi được cấp phép xây dựng phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm không phù hợp theo GPXD và thiết kế được duyệt”. Ông Vân cũng đã thực hiện việc xây dựng kè chắn để giữ đất, tuy nhiên phương án thi công không phù hợp theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng. Đồng thời, chưa thực hiện việc điều chỉnh GPXD và bản vẽ thiết kế theo thời hạn quy định 60 ngày kể từ ngày lập biên bản xử lý vi phạm (ngày 23/12/2019).
 
Tiếp đó, ngày 27/2/2020, UBND Phường 10 lại lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng công trình sai nội dung GPXD (thi công xây dựng khi đã bị yêu cầu dừng thi công; chưa thực hiện định vị móng công trình trước khi xây dựng, sai kích thước được duyệt...). Và ngày 28/2/2020, UBND TP Đà Lạt đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 815/QĐ-XPVPHC, chủ đầu tư chưa thực hiện khắc phục hậu quả theo quy định (trong thời hạn 60 ngày).
 
Để đảm bảo thi hành Quyết định 815/QĐ-XPVPHC, ngày 17/4/2020, UBND TP Đà Lạt ban hành Quyết định 1514/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm, lúc này chủ đầu tư mới tự nguyện khắc phục tháo dỡ phần vi phạm. Nhưng qua phúc tra, cơ quan chức năng lại phát hiện chủ đầu tư tiếp tục thi công công trình sai kích thước được duyệt nên đã lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm theo quy định. 
 
Căn cứ biên bản vi phạm hành chính và ngưng thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng do UBND Phường 10 lập ngày 21/5/2020, UBND TP Đà Lạt tiếp tục ban hành Quyết định số 1882/QĐ-XPVPHC ngày 25/5/2020, xử phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng đối với ông Trần Thanh Vân về hành vi xây dựng công trình sai nội dung GPXD được cấp và bản vẽ thiết kế được duyệt. Quyết định này cũng yêu cầu chủ đầu tư ngừng thi công công trình, liên hệ cơ quan chức năng lập hồ sơ thủ tục điều chỉnh GPXD và bản vẽ thiết kế theo qui định… 
 
Trong khi đó, theo ghi nhận của cơ quan chức năng, phương án thi công lấy đất, xây dựng kè chắn đất của công trình Khách sạn Diamon Hill tại thửa đất trên là chưa phù hợp với GPXD đã được cấp và bản vẽ thiết kế được duyệt (tường vây cọc khoan nhồi, thi công từ trên xuống chia thành 2 cấp), chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng điều chỉnh (sau khi có sai phạm được xử lý). Xây dựng công trình không đúng vị trí, không tiến hành định vị công trình trước khi tiến hành xây dựng (công trình tịnh tiến sang phía trái (nhìn từ đường Khe Sanh - QL20B) so với GPXD đã được cấp và bản vẽ thiết kế được duyệt). Công trình thi công theo thực tế có quy mô nhỏ hơn so với GPXD được cấp. Tại thời điểm kiểm tra (ngày 15/5/2020), chủ đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện san gạt đất, một phần diện tích đất còn lại để xây dựng công trình (chưa thi công kè chắn đất).
 
Và qua thực tế kiểm tra, rà soát đối với công trình xây dựng Khách sạn Diamon Hill tại lô, thửa đất trên, cơ quan chức năng kết luận: Chủ đầu tư chưa thực hiện việc ngừng thi công công trình, lập thủ tục đề nghị điều chỉnh GPXD theo quy định (thời hạn 60 ngày), chưa triển khai biện pháp khắc phục hậu quả theo thời hạn quy định tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP Đà Lạt (Quyết định 6448/QĐ-XPVPHC).
 
Không chỉ vậy, chủ đầu tư vẫn tiếp tục cho thi công xây dựng công trình (phần khách sạn, tiếp tục san gạt đất trên phần diện tích còn lại) mà chưa lập thủ tục điều chỉnh GPXD, phương án khắc phục hậu quả không đúng theo quy định tạm dừng thi công để khắc phục hậu quả. Phương án thi công kè chắn đất khắc phục hậu quả của chủ đầu tư hiện nay là chưa phù hợp với hồ sơ GPXD đã cấp và chưa được cơ quan chức năng điều chỉnh GPXD và được kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình.
 
Căn cứ các quy định của Luật Xây dựng năm 2014, cùng các hạng mục đã thi công có một số nội dung không còn phù hợp theo GPXD được cấp và bản vẽ thiết kế được duyệt (kè chắn đất và công trình), cơ quan chức năng đề xuất thu hồi GPXD số 133/GPXD ngày 2/10/2019 của Sở Xây dựng đã cấp cho ông Trần Thanh Vân xây dựng công trình Khách sạn Diamon Hill tại thửa đất 330, Tờ bản đồ số 8 (Phường 10, TP Đà Lạt).
 
Việc thu hồi GPXD không cần phải bàn cãi, nhưng những khuất tất quanh công trình Khách sạn Diamon Hill mà Báo Lâm Đồng đã phản ánh…, cho đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng làm rõ để xử lý theo luật định. 
 
Để làm sáng tỏ các vấn đề bạn đọc quan tâm, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Sở Xây dựng Lâm Đồng và được lãnh đạo Sở trực tiếp giao trách nhiệm cho ông Phan Văn Trung, Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc (Sở Xây dựng Lâm Đồng) kiểm tra, xử lý, trả lời báo chí. Nhưng sau hơn 3 tháng, với nhiều lần đăng ký làm việc, Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc vẫn tìm cách né tránh. Nên câu hỏi: Vì sao chủ đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất theo hẻm đường Khe Sanh để xin xây dựng công trình, nhưng lại được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình theo trục đường chính - QL20B, việc này có gây thất thoát tiền thuế Nhà nước; ai là người chịu trách nhiệm (?) đến nay vẫn treo ở công trình Khách sạn Diamon Hill. 
 
THỤY TRANG
,