Nhiều hình thức vận động dân cùng bảo vệ rừng

Cập nhật lúc 06:10, Thứ Ba, 17/11/2020 (GMT+7)
UBND Đà Lạt cho biết, trong nhiều năm nay thành phố đã nỗ lực đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia công tác Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn.
 
Các đơn vị chức năng đã cùng các phòng ban, UBND các phường xã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền các bộ luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên môi trường cùng các văn bản có liên quan trong công tác Quản lý Bảo vệ - phát triển rừng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn.
 
Thành phố tích cực vận động người dân tham gia trong quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tham gia trồng rừng, trồng cây phân tán, vận động Nhân dân cùng tham gia phát hiện ngăn chặn và thông báo với chính quyền các trường hợp xâm hại tài nguyên rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn. 
 
Thành phố cũng đa dạng hóa các hình thức vận động, tuyên truyền; thông qua hệ thống truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thanh truyền hình; qua các đợt tập huấn, họp thôn, họp tổ dân phố; qua các hình thức như ký cam kết; qua tuyên truyền lưu động; qua các đợt phát động phong trào trồng rừng, trồng cây phân tán hằng năm. 
 
Trong vận động, đại diện TP Đà Lạt cho biết đã chú ý, lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn, từng đối tượng dân cư để nâng cao ý thức cộng đồng. Ngành chức năng trong các cuộc họp dân cũng thông tin đến người dân những trường hợp xâm phạm tài nguyên rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn, kết quả xử lý của chính quyền nhằm mang tính răn đe, giáo dục. 
 
Chỉ tính trong 5 năm vừa qua, Đà Lạt đã tổ chức 96 cuộc vận động, tuyên truyền với trên 2 nghìn người tham gia; vận động trong các cộng đồng dân cư ký 1880 cam kết không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp; tổ chức 64 đợt thông tin lưu động về phòng cháy chữa cháy rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn 12 phường xã có rừng của thành phố.
 
Chính nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền cùng nhiều biện pháp khác nên trong 5 năm qua, số vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn Đà Lạt đã giảm nhanh trên 60%; diện tích rừng trên địa bàn bị vi phạm cũng giảm trên 72% so với những năm trước đây.
 
GIA KHÁNH
,