Đạ Tẻh: Nhiều mô hình, điển hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật lúc 05:23, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)
Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đạ Tẻh đã triển khai xây dựng mới nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Các mô hình này gồm: Chi đoàn thanh niên Thôn 1 (xã Triệu Hải) với mô hình không ma túy và tiếng kẻng an ninh; Chi hội nông dân thôn Tố Lan (xã An Nhơn) với mô hình tự quản về an ninh trật tự...
 
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn nhân rộng các mô hình tổ tuần tra tự quản tại xã Đạ Lây; hội viên Hội Nông dân xã Đạ Kho đảm bảo an ninh trật tự phục vụ sản xuất; cán bộ, hội viên nông dân thôn Xuân Thượng (xã Đạ Pal) nói không với tệ nạn ma túy; thanh niên với kiến thức pháp luật tại xã Mỹ Đức...
 
ĐÔNG ANH
 
,