Nhiều nhiệm vụ cấp thiết về môi trường

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Tư, 13/01/2021 (GMT+7)
Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng vừa gửi đến Sở Khoa học - Công nghệ Lâm Đồng để đề xuất những vấn đề cấp thiết về môi trường cần giải quyết thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh trong thời gian đến. 
 
Với các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường đã đề xuất các nội dung cần nghiên cứu như tổ chức, thẩm định, đánh giá và phổ biến công nghệ xử lý môi trường đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
 
Tỉnh cũng cần nghiên cứu phát triển, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. Tỉnh cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện việc dán nhãn sinh thái đối với các sản phẩm thân thiện. 
 
Với các nhiệm vụ liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học, ngành đề xuất điều tra đánh giá tổng quát hiện trạng nguồn gen động vật hoang dã, đề xuất cơ chế, giải pháp bảo tồn hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
 
Tỉnh cũng cần triển khai các nghiên cứu sâu hơn về tác hại và tính chất xâm lấn của các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn, trong đó tập trung nghiên cứu và triển khai mô hình thực tế loại trừ một số loài thực vật ngoại lai đang xâm lấn mạnh trên quy mô rộng hiện nay trên địa bàn tỉnh như cây Mai dương chẳng hạn. 
 
Với nhiệm vụ liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, ngành đề xuất nghiên cứu thử nghiệm phân vùng chức năng theo các hệ sinh thái phục vụ quy hoạch phát triển; xây dựng quy hoạch các khu vực được ưu tiên, khu vực hạn chế hoặc cấm phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản, nhằm giảm xung đột giữa mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội.
 
Ngành cũng đề xuất nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế xanh bền vững, giảm thiểu - hạn chế lượng phát thải chất ô nhiễm ra môi trường; nghiên cứu đề xuất sử dụng các nguồn năng lượng mới theo tiêu chí xanh và sạch; đánh giá tiềm năng, khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời tại Lâm Đồng. 
 
Tỉnh cũng cần đánh giá việc ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các lĩnh vực thông qua công tác quản lý kỹ thuật; ứng dụng khoa học công nghệ mới; ứng dụng công nghệ tự động hóa trong hoạt động kinh doanh sản xuất và vận tải của tỉnh hiện nay và trong thời gian đến. 
 
VIẾT TRỌNG
,