17,7 tỷ đồng nâng cấp bãi rác Lộc Phú, Bảo Lâm

Cập nhật lúc 06:14, Thứ Hai, 22/02/2021 (GMT+7)
UBND tỉnh đã đồng ý cấp 17,7 tỷ đồng nâng cấp bãi chôn lấp chất thải rắn tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.
 
Mục tiêu của việc nâng cấp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường về lâu dài tại đây. Để nâng cấp, bãi rác được đầu tư xây dựng một khu vực chôn lấp hợp kỹ thuật, đáy phủ nhựa, có hệ thống thu gom nước rỉ rác đưa nước đến xử lý lại một khu riêng, có hệ thống xử lý khí thải.
 
Cùng đó, đầu tư xây dựng hệ thống đường nội bộ, bãi chứa chất phủ bề mặt, cùng các hạng mục phụ trợ, xây dựng một trạm cân tải trọng 20 tấn. 
 
Việc nâng cấp được thực hiện từ nay đến năm 2025, trước mắt tỉnh cấp 5,5 tỷ đồng để khởi động dự án trong năm 2021.
 
VIẾT TRỌNG
,