Cử đi học bằng nguồn ngân sách nhà nước nhưng không về tính sao?

Cập nhật lúc 06:14, Thứ Hai, 22/02/2021 (GMT+7)
Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, trong những năm qua, tỉnh đã xảy ra tình trạng không ít trường hợp công chức, viên chức của tỉnh được cử đi đào tạo đại học, trên đại học bằng nguồn ngân sách nhà nước nhưng khi học xong không muốn về lại cơ quan cử đi học để công tác mà gửi đơn xin thôi việc để kiếm chỗ làm mới có thu nhập tốt hơn.
 
 Lý do để những trường hợp này dễ dàng làm đơn thôi việc - theo Sở Nội vụ chỉ ra, đó chính là quy định việc bồi thường kinh phí đào tạo quá thấp hiện nay. Cụ thể, chi phí bồi thường kinh phí đào tạo mà người xin thôi việc này phải trả lại cho Nhà nước khoảng 40 triệu đồng, trong khi đó chỉ tính số tiền lương được nhận trong thời gian đi học thôi đã không hề nhỏ chút nào, khoảng từ 200-300 triệu đồng, trong khi những người được nhận lương trong lúc đi học không làm việc này lại không phải bồi thường số tiền lương đã nhận.
 
Những trường hợp xin thôi việc nghỉ ngang này theo Sở Nội vụ Lâm Đồng đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh; gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho cơ quan, đơn vị, vì trong suốt thời gian đi học (khoảng 3-4 năm) được hưởng nguyên lương nhưng không làm việc, đơn vị phải bố trí người khác làm thay. 
 
Đó là chưa kể có những chương trình, đề án trong ngành Y tế về việc đào tạo, bồi dưỡng đồng thời với mua sắm trang thiết bị chuyên dùng nhưng khi học xong lại nghỉ việc nên thiết bị nhập về không có người vận hành, đơn vị lại phải chờ để đào tạo người khác, gây lãng phí cho ngân sách và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của các ngành.
 
Chính vì vậy, để chấm dứt tình trạng trên, Sở Nội vụ Lâm Đồng đã kiến nghị với Bộ Nội vụ khi triển khai Luật Công chức viên chức cần quy định cán bộ, công chức, viên chức khi được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách khi về cơ quan, đơn vị công tác chưa đủ thời gian quy định theo yêu cầu mà tự ý nghỉ thôi việc hay chuyển công tác thì phải đền bù chi phí đào tạo bao gồm cả tiền lương được hưởng trong thời gian đi học không làm việc tại đơn vị. 
 
VIẾT TRỌNG
 
,