Đào 735 ao, hồ nhỏ trong năm 2021

Cập nhật lúc 05:25, Thứ Tư, 24/02/2021 (GMT+7)
Theo kế hoạch trong năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức đào 735 ao, hồ nhỏ, tương ứng khối lượng 1,7 triệu m3, phục vụ tưới tiêu khoảng 2.900 ha trên địa bàn. 
 
Các địa phương có số lượng ao, hồ đào nhiều gồm: Huyện Bảo Lâm (180 cái); Đam Rông (150 cái); Di Linh (140 cái); Cát Tiên (123 cái). 
 
Còn lại huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, mỗi địa phương đào từ 16-50 ao, hồ nhỏ.
 
Tổng dự toán kinh phí đào ao, hồ nhỏ nêu trên khoảng 9,1 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng. 
 
Được biết, giai đoạn năm 2016 - 2020, toàn tỉnh đào 2.996 ao, hồ nhỏ với tổng khối lượng hơn 7,9 triệu m3, tăng thêm 11.381 ha diện tích sản xuất được tưới tiêu. Tổng kinh phí thực hiện hơn 71,8 tỷ đồng, trong đó chiếm tỷ lệ 55% vốn ngân sách, 45% vốn đóng góp của người dân.
 
MẠC KHẢI
,