Di Linh: Có 16/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật lúc 00:16, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
UBND huyện Di Linh cho biết, những năm gần đây, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được lãnh đạo huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. 
 
Trong năm 2020, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trong toàn huyện gần 4 ngàn tỷ đồng; đầu tư chủ yếu vào hạ tầng cơ sở, xây dựng các công trình thiết yếu…
 
Cuối năm 2020, có thêm 2 xã (Bảo Thuận và Đinh Trang Thượng) đạt chuẩn NTM, nâng tổng số toàn huyện có 16/18 xã “về đích” NTM. Đến nay, Di Linh có 1 xã (Đinh Lạc) đạt xã NTM nâng cao và xã Hòa Ninh đạt xã NTM kiểu mẫu. 2 xã chưa đạt NTM là Gia Bắc và Sơn Điền.
 
Bên cạnh tập trung xây dựng các xã đạt chuẩn NTM, Di Linh còn chú trọng xây dựng các thôn, khu dân cư đạt NTM kiễu mẫu. Đến nay, toàn huyện Di Linh có 22 thôn, khu dân cư đạt thôn, khu dân cư kiểu mẫu.
 
THANH HỒNG
,