Nghỉ hưu nhưng chưa có lương hưu?

Cập nhật lúc 05:25, Thứ Tư, 24/02/2021 (GMT+7)
Có một thực tế oái oăm mà ngành Nội vụ tỉnh đã phải lúng túng chưa biết giải quyết ra sao trong thời gian vừa qua, đó là chuyện hưu và có được về hưu hay chưa? 
 
Theo Sở Nội vụ Lâm Đồng, hiện có một số công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) nhưng chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 năm để được hưởng lương hưu theo quy định. Cơ quan đã ra thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng tính đến ngày công chức đủ tuổi nghỉ hưu và thực hiện cho viên chức nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu.
 
Tuy nhiên, khi chuyển hồ sơ sang Bảo hiểm Xã hội thì cơ quan này cho rằng công chức, viên chức nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì không giải quyết nghỉ hưu.
 
Do đó, Sở Nội vụ Lâm Đồng trong một báo cáo gần đây đã phải đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể, trường hợp như trên có được giải quyết cho công chức, viên chức nghỉ hưu (thông báo trước 6 tháng, quyết định trước 3 tháng) theo quy định của Luật Công chức, Luật Viên chức hay không? Nếu không giải quyết cho công chức, viên chức nghỉ hưu như ý kiến của Bảo hiểm Xã hội thì giải quyết cho công chức, viên chức nghỉ theo chế độ gì?
 
VIẾT TRỌNG
,