Đạ Huoai: Tinh giản biên chế 6 trường hợp trong quý I

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)
UBND huyện Đạ Huoai cho biết, toàn bộ 44/44 đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc huyện đã xây dựng và thực hiện đúng cơ cấu công chức theo đề án vị trí việc làm, bảng mô tả công việc đã được tỉnh và huyện phê duyệt. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã thực hiệp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo đúng đề án phê duyệt.
 
Trong năm nay, huyện đã xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc cho đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021, đồng thời rà soát đối tượng tinh giản biên chế hàng năm theo đúng thời gian quy định. Trong quý I/2021, huyện đã ban hành quyết định cho 6 trường hợp tinh giản sau khi được tỉnh phê duyệt.
 
VIẾT TRỌNG
,