Đạ Huoai: Trên 85% người dân hài lòng về bộ phận một cửa các cấp

Cập nhật lúc 05:37, Thứ Năm, 08/04/2021 (GMT+7)
UBND huyện Đạ Huoai cho biết, qua kết quả phát phiếu khảo sát ý kiến, trên 85% người dân và các tổ chức trong huyện hài lòng về công tác phục vụ tại các bộ phận một cửa từ cấp xã, thị trấn đến cấp huyện hiện nay. 
 
Toàn bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện và tại 9/9 xã, thị trấn đến nay đã được bố trí ở vị trí thuận tiện, có diện tích phù hợp với số lượng giao dịch giải quyết trong ngày. 
 
Những năm qua huyện đã đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua hệ thống máy tính, trang thiết bị đi kèm đáp đáp ứng nhu cầu làm việc hằng ngày cho bộ phận một cửa. 
 
Bên cạnh đó, hầu hết cán bộ, công chức được phân công tại bộ phận một cửa đến nay theo huyện đánh giá đều đảm bảo theo quy định; có sự gắn kết, phối hợp khá đồng bộ trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ; đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; cơ bản đúng hẹn; khắc phục được tình trạng phiền hà, sách nhiễu đối với công dân; được các tổ chức và cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ khá hài lòng. 
 
VIẾT TRỌNG 
,