Dự toán gần 14.820 tỷ đồng tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Cập nhật lúc 05:58, Thứ Ba, 11/05/2021 (GMT+7)
Dự toán trong 5 năm tới, toàn ngành nông nghiệp Lâm Đồng với nhu cầu tổng kinh phí gần 14.820 tỷ đồng tái cơ cấu trên tất cả các lĩnh vực. 
 
Qua đó, phấn đấu đến trước năm 2025, Lâm Đồng đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới; huyện Đơn Dương và huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu; 26 xã nông thôn mới nâng cao; 17 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
 
Tiêu biểu Lâm Đồng cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, hiện đại, bố trí gieo trồng các cây trồng chủ lực gồm rau (79.000 ha), hoa (11.000 ha), lúa (26.600 ha), cà phê (160.000 ha), cây ăn quả (gần 33.000 ha)...
 
Đến năm 2025, Lâm Đồng có 75.000 ha diện tích canh tác công nghệ cao, chiếm 45% giá trị sản xuất toàn ngành trồng trọt. Đồng thời, đạt tỷ lệ 10% tổng đàn vật nuôi đáp ứng tiêu chí công nghệ cao, chiếm 20% giá trị sản xuất toàn ngành chăn nuôi...
 
VŨ VĂN
,