Đẩy mạnh tiến độ đầu tư công

Cập nhật lúc 05:43, Thứ Năm, 22/07/2021 (GMT+7)
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tiến độ đầu tư công trong tỉnh; tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022; tăng cường phân cấp chi đầu tư cho các địa phương. 
 
Theo UBND tỉnh, các ngành, các cấp địa phương phải xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu sớm khởi công công trình; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước các cấp khi có khối lượng nghiệm thu; không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm và không để gây ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021, kể cả vốn năm 2020 kéo dài. 
 
UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún nhỏ lẻ, kém hiệu quả; giảm các dự án, nhất là các dự án khởi công mới nhưng chưa cần thiết; kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin - cho”; chống tiêu cực tham nhũng, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng. Có cơ chế để giám đốc, thủ trưởng các sở, UBND các huyện, thành phố và trưởng ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trong việc đề xuất dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công... 
 
Sau ngày 30/ 9/2021, kiên quyết điều chuyển rút vốn các dự án chuyển tiếp có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, dự án khởi công mới có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2021. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chậm giải ngân; lấy kết quả giải ngân vốn của các cơ quan, đơn vị năm 2021 làm tiêu chí để đánh giá xét thi đua, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cho năm 2021. 
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu các tổ công tác chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh phải tập trung, ưu tiên thời gian, nguồn lực để triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch, đặc biệt là dự án đầu tư chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang như Dự án đầu tư đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc; Dự án Khu Du lịch Đan Kia - Suối Vàng; Dự án Khu trung tâm Hòa Bình - Đà Lạt...
 
GIA KHÁNH
,