Đức Trọng hỗ trợ 6 thôn đặc biệt khó khăn

Cập nhật lúc 05:43, Thứ Năm, 22/07/2021 (GMT+7)
Trong 5 năm qua huyện Đức Trọng đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển 6 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tà Năng và xã Đa Quyn gồm: KLong Bong, Cha Rang Hao, Tân Hạ, Tơmrang, Chơ Rung, Toa Cát. 
 
Cụ thể, huyện đã hỗ trợ hơn 5,2 tỷ đồng cho 527 hộ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Đồng thời, giao khoán quản lý bảo vệ trên 15.000 ha rừng cho 861 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn, tổng số tiền chi trả hơn 5 tỷ đồng. 
 
Bên cạnh đó, huyện Đức Trọng còn nâng cấp 19 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân với tổng kinh phí gần 17,7 tỷ đồng; xây dựng 17 căn nhà cho hộ nghèo, sửa chữa 1 căn nhà cho người có công, tổng số tiền 870 triệu đồng...
 
MẠC KHẢI
,