Tăng cường thanh, kiểm tra chống thất thu thuế

Cập nhật lúc 06:08, Thứ Tư, 21/07/2021 (GMT+7)
Thông tin từ Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021 toàn ngành đã kiểm tra 2.163 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế của 1.746 đơn vị, trong đó chấp nhận hồ sơ kê khai của 2.147 hồ sơ, 16 hồ sơ không chấp nhận, đề nghị giải trình bổ sung. Ban hành 311 quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đạt 37% kế hoạch năm 2021, bằng 106% so cùng kỳ. Ban hành 256 quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý truy thu, truy hoàn và phạt là 17,25 tỷ đồng, trong đó truy thu 13,08 tỷ đồng, tiền phạt 4,17 tỷ đồng; số thuế không được hoàn là 1,51 tỷ đồng, giảm lỗ 69,47 tỷ đồng, giảm khấu trừ 5,53 tỷ đồng. Trong đó phối hợp với các ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 8 doanh nghiệp theo kế hoạch của UBND tỉnh.
 
Tồn đọng thuế qua kết quả thanh tra, kiểm tra là 13,31 tỷ đồng, trong đó tồn đọng năm 2020 chuyển sang là 8,06 tỷ đồng và tồn đọng phát sinh trong năm 2021 là 5,25 tỷ đồng. 
 
Được biết, ngành Thuế tiếp tục tăng cường kiểm soát tuân thủ đối với hoạt động công vụ, chỉ đạo các bộ phận giám sát đoàn thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác, thực hiện đúng quy trình thanh tra, kiểm tra.
 
D.THƯƠNG
,