Cát Tiên: 71% diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã được chủ động nước tưới

Cập nhật lúc 06:06, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)
Theo Phòng Nông nghiệp huyện Cát Tiên, trong năm 2021, huyện Cát Tiên đã được UBND tỉnh đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và nạo vét 16 hạng mục công trình, kiên cố hóa 2,7 km kênh mương với tổng kinh phí thực hiện là 13 tỷ đồng. Qua đó, nâng tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương toàn huyện đạt 64,95% (165,63/255 km). Hiện trên địa bàn huyện, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được chủ động nước tưới đạt 71%. Bên cạnh đó, nhờ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các giải pháp chống hạn, trong năm 2021, cơ bản trên địa bàn huyện Cát Tiên không có thiệt hại lớn do hạn hán gây ra. Phòng Nông nghiệp huyện cũng đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án hồ chứa nước Đạ Sị, dự kiến hoàn thành công trình đập đầu mối trong tháng 12/2021. 
 
HOÀNG SA
,