.

Đổi thay ở Gia Hiệp

Cập nhật lúc: 05:23, 08/09/2021 (GMT+7)
Hàng năm, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt và vượt các chỉ tiêu đặt ra, khẳng định vai trò lãnh đạo sâu sát, toàn diện của cấp ủy, chính quyền xã Gia Hiệp (Di Linh) cũng như sự đồng thuận của Nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới.
 
Lãnh đạo huyện Di Linh thăm hỏi, động viên Nhân dân sản xuất
Lãnh đạo huyện Di Linh thăm hỏi, động viên Nhân dân sản xuất
 
NHỮNG THÀNH TỰU ĐÁNG GHI NHẬN
 
Gia Hiệp là xã thuần nông, đông dân cư (2.717 hộ/11.192 nhân khẩu), Nhân dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp; trong đó, cà phê là cây trồng chủ lực; song, những năm gần đây, cà phê liên tục mất giá khiến Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng giá trị, cho thu nhập cao là “cuộc cách mạng” của Đảng bộ, chính quyền xã Gia Hiệp. Và, từ việc thực hiện hiệu quả “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, gắn với yêu cầu địa phương đã hiển thị rõ nét trong “bức tranh” kinh tế - xã hội với những gam màu sáng của xã Gia Hiệp những năm gần dây.
 
Đánh giá các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã Gia Hiệp vừa qua, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt. Cụ thể: Giá trị sản xuất đạt trên 150 triệu đồng/ha; thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 101%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,36%... Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đều đat khá cao: 99% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 100% trường học (4/4 trường) đạt chuẩn quốc gia; 10/10 thôn được công nhận văn hóa; Gia Hiệp đạt và giữ vững xã văn hóa nông thôn mới (NTM) và đạt 100% bộ tiêu chí quốc gia về y tế; đạt 1 bác sĩ/1 vạn dân. Về xếp loại tổ chức đảng: trên 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ xã nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu…
 
Những “con số biết nói” trên đã khẳng định vai trò lãnh đạo sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả của Đảng bộ, sự quản lý, điều hành hiệu quả của chính quyền và sự “vào cuộc” nhịp nhàng, đồng bộ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Gia Hiệp. Đặc biệt, sự đồng thuận cao của Nhân dân trong việc tích cực hưởng ứng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong những năm qua.
 
“DẤU ẤN” TRÊN CÁC LĨNH VỰC
 
Xác định xây dựng Đảng là “nhiệm vụ then chốt của then chốt”, Đảng bộ xã Gia Hiệp đã tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức đảng; tinh gọn bộ máy, giảm biên chế và sắp xếp hệ thống chính trị “đủ mạnh” để lãnh đạo toàn diện địa phương. 
 
Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Di Linh về triển khai Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng bộ xã Gia Hiệp triển khai Kế hoạch về đổi mới hoạt động của bộ máy chính quyền, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể toàn xã. Theo đó, Gia Hiệp đã giảm từ 11 thôn còn 10 thôn; bố trí lại đội ngũ chuyên trách cấp xã theo hướng kiêm nhiệm. Công chức Văn phòng phụ trách công tác cả Văn phòng Đảng ủy, HĐND và UBND xã; thực hiện Bí thư chi bộ kiêm nhiệm công tác Mặt trận tại 7/10 thôn; toàn xã có 23 biên chế kiêm nhiệm 22 vị trí công tác và bố trí 14 cán bộ không chuyên trách cấp xã…
 
Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng viên trẻ, có năng lực phân công những vị trí quan trọng để cán bộ phát huy; chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội; đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên; chỉ đạo phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong Nhân dân…
 
Hiện nay, Đảng bộ xã Gia Hiệp có 151 đảng viên sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc (100% thôn đều có chi bộ và đảng viên); chất lượng chi bộ, đảng viên nâng cao đáp ứng yêu cầu lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ, thực sự là “cầu nối” quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Nhờ đó, hầu hết các lĩnh vực công tác đều được triển khai đạt nhiều kết quả. Về phát triển kinh tế, Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân tập trung phát triển trồng trọt gắn với chăn nuôi theo mô hình trang trại, hộ gia đình; ưu tiên phát triển sản xuất theo hướng chuyên canh; đồng thời, tái canh và xen canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; vận động Nhân dân chuyển dần diện tích canh tác kém năng suất sang các loại cây trồng mới có giá trị và năng suất cao hơn. 
 
Bên cạnh cây cà phê chủ lực (diện tích 1.687 ha), lúa nước, các loại cây ăn quả… nông dân xã Gia Hiệp chuyển dần sang các loại cây trồng mới như: dâu tằm, hồ tiêu, các cây ăn trái giống mới… Đến nay, trên địa bàn xã Gia Hiệp đã hình thành một số mô hình sản xuất hiệu quả như: Hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm tại Thôn 4, Thôn 5; mô hình trồng sầu riêng tại Thôn 7; mô hình trồng na tại Thôn 3; trồng bơ giống ngoại tại Thôn 8; mô hình trồng hoa tại thôn Phú Hiệp 3... mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Chăn nuôi cũng phát triển mạnh; tổng đàn trâu, bò hơn 800 con, đàn heo hơn 16.000 con, đàn dê hơn 200 con, hươu 20 con; đàn gia cầm 219.000 con…
 
Trên địa bàn xã Gia Hiệp có 16 doanh nghiệp hoạt động; đã hình thành 4 cụm công nghiệp, tập trung các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản… thu hút một lượng lớn lao động tại chỗ, đóng góp vào ngân sách địa phương.
 
Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường… được lãnh đạo triển khai đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đều hàng năm; đầy tư xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng (điện - đường - trường - trạm) được quan tâm, đã tạo bộ mặt mới trong đời sống Nhân dân xã Gia Hiệp.
 
Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm lãnh đạo; xếp loại hàng năm, trên 98% chi bộ; 80% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã Gia Hiệp đạt trong sạch vững mạnh, trong đó, có 2 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu…
 
THANH DƯƠNG HỒNG
Các tin khác